Fazy księżyca

Faza księżyca dziś09.12.23

Obecna faza księżycaMaleje

Oświetlenie księżyca11.2%

Ile dni do pełni18

Ile dni do nowiu3

Fazy księżyca i jego tajemnice

Księżyc to jedyny naturalny satelita Ziemi. Jest piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym. Przeciętna odległość od środka Ziemi do środka Księżyca to 384 403 km, co stanowi mniej więcej trzydziestokrotność średnicy ziemskiej. Średnica Księżyca wynosi 3474 km, nieco więcej niż 1/4 średnicy Ziemi. Oznacza to, że objętość Księżyca równa się około 1/50 objętości kuli ziemskiej. Przyspieszenie grawitacyjne na jego powierzchni jest blisko 6 razy słabsze niż na Ziemi. Księżyc wykonuje pełny obieg wokół Ziemi w ciągu 27,3 dnia (miesiąc syderyczny), a okresowe zmiany w geometrii układu Ziemia–Księżyc–Słońce powodują występowanie powtarzających się w cyklu 29,5-dniowym faz Księżyca (miesiąc synodyczny).

Księżyc ma ogromny wpływ na nasze życie.

☆ Stabilizuje obrót Ziemi, zapobiegając w ten sposób chaotycznym zmianom pogody
☆ Zmienia pole magnetyczne Ziemi, wpływając na funkcjonowanie organizmów
☆ Jest odpowiedzialny za krążenie soków w roślinach; ma wpływ na przypływy i odpływy mórz i oceanów. ☆Wpływa także na ciało i nastroje ludzi – jesteśmy mocno pobudzeni w czasie pełni, a ospali w nowiu.

Księżyc ma także ogromne znaczenie kulturowe i symboliczne.

Jest symbolem tajemnych, zakrytych stron natury, bezczynności, płodnej pasywności, okresowego stwarzania i odtwarzania, macicy, macierzyństwa, opieki, zmienności i niezdecydowania, intuicji, duszy, obłędu, szaleństwa, buntu, zła, śmierci, płynów, pamięci i dziedziczenia, wyobraźni, natchnienia, wrażliwości, nieświadomości i magii. ☆Uchodził za pośrednika między niezmiennym Kosmosem a zmiennym życiem ziemskim, za pramaterię kształtowaną przez blask Słońca.☆

W astrologii reprezentuje zasadę żeńską.

Kobietę, niestałość, podatność na wpływy, wodę, oczyszczenie, psychikę, marzenia senne, życie dziecięce, archaiczne, wegetatywne i artystyczne.

Księżyc rządzi pamięcią, duszą, podświadomością, zimnem i wilgotnością, imaginacją.

A także grzechem, lenistwem, apatią, niepokojem, znakiem Raka, poniedziałkiem, srebrem, opalem, perłami, białym kolorem, podróżami, wodorostami, ogórkiem, melonem, dynią, piwonią, fiołkiem, tymiankiem, makiem, szczawiem.

Księżyc w alchemii – materia prima.

Oznacza zmienność, ulatnianie się, zasadę żeńską oraz srebro.

W magii mówimy o oddziaływaniu Księżyca w kontekście jego faz (kwadr).

☆ Kwadra to inaczej faza Księżyca przypadająca co 1/4 lunacji, czyli stopień oświetlenia Księżyca przez Słońce.
☆ Faza, w trakcie której widoczna jest cała tarcza Księżyca, zwana jest pełnią.
☆ W fazie zwanej nowiem w kierunku obserwatora zwrócona jest nieoświetlona półkula.
☆ Faza zwana pierwszą kwadrą występuje około tygodnia po nowiu, gdy oświetlona jest połowa tarczy.
☆ Na tydzień przed nowiem, gdy oświetlona jest druga połowa tarczy, mamy do czynienia z fazą zwaną czwartą kwadrą.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ OBEJMUJE OSIEM FAZ KSIĘŻYCA

NÓW – Księżyc wschodzi o świcie i zachodzi razem ze Słońcem. Nów
trwa około 3,5 doby. Strona Księżyca widoczna z Ziemi nie jest oświetlona przez Słońce, dlatego nie widzimy go.

KSIĘŻYC ROSNĄCY – wschodzi rano i zachodzi po zachodzie Słońca. Faza ta również trwa 3,5 doby. Widać tylko mały kawałeczek oświetlony przez promienie słoneczne.

PIERWSZA KWADRA – Księżyc wschodzi w południe, zachodzi o północy. Trwa kolejne 3,5 dnia, czyli do połowy 11 doby. Połowa Księżyca jest oświetlona przez Słońce.

GARBATY KSIĘŻYC ROSNĄCY – Księżyc wschodzi po południu i zachodzi około godziny 3 nad ranem. Faza trwa 3,5 dnia, czyli do 14 doby.

PEŁNIA – Księżyc wschodzi o zachodzie Słońca i zachodzi o świcie. Pełnia trwa od 14 do 18 doby. Cała tarcza Księżyca jest oświetlona przez Słońce.

MALEJĄCY KSIĘŻYC – wschodzi wieczorem i zachodzi rano. Faza trwa 3,5 doby, do końca 20 doby.

OSTATNIA KWADRA – Księżyc wschodzi o północy i zachodzi w południe. Faza trwa 3,5 doby, do połowy 24 doby.

KSIĘŻYC BALSAMICZNY (ciemny Księżyc) – wschodzi około 3 nad ranem i zachodzi po południu. Faza ta trwa 3,5 doby, czyli do końca 28 dnia.

SPRAWDŹ AKTUALNĄ FAZĘ KSIĘŻYCA